fbpx

IHSS-ի (ներտնային աջակցության ծառայություններ) կարիերայի ուղիներին միտված ծրագիր

Արդյոք կարծո՞ւմ եք, որ վերապատրաստման ծրագիրը պետք է ղեկավարվի հրահանգչի կողմից և ներառի փոխազդեցություն ուսանողների հետ: Արդյոք կարծո՞ւմ եք, որ վերապատրաստման ծրագիրը պետք է ձևավորի հմտություններ շաբաթ առ շաբաթ, որով կկարողանաք սովորել նոր հմտություններ` հաճախորդի հանդեպ տարվող խնամքը կատարելագործելու նպատակով: Արդյոք կարծո՞ւմ եք, որ վերապատրաստումը պետք է հասանելի լինի անգլերենից բացի այլ լեզուներով: Մենք նույնպես այդպես ենք կարծում:

Երբ նահանգապետ Նյուսըմը ստորագրեց SB172-ը, նա թույլատրեց IHSS-ի կարիերայի ուղիներին միտված ծրագրի ֆինանսավորումը` բարելավելու և ներդնելու IHSS-ի աշխատուժի մեջ և այն խնամքի ոլորտում, որոնք նրանք տրամադրում են սպառողներին: Կալիֆոռնիայի Սոցիալական ծառայությունների վարչությանը (CDSS) հանձնարարված է իրականացնել և նախագծել ծրագիրը:

Օգտագործեք ձեր ձայնը, որպեսզի տեղեկացնեք CDSS-ին, որ IHSS-ի կարիերայի ուղիներին միտված ծրագիրը պետք է որդեգրի վերապատրաստման հենք, որը հատուկ նախատեսված է չափահաս սովորողների համար, ովքեր ունեն կրթության տարբեր մակարդակներ: Ցանկացած վերապատրաստման ծրագիր պետք է նաև ճանաչի և հասցեագրի այն փաստը, որ խնամողները տարբեր են իրենց խոսացած լեզուներով, իրենց կրթական մակարդակներով, տարիքով, ներգաղթի կարգավիճակով և ռասայով ու էթնիկությամբ, բացի այլ բնութագրերից:

Լսելի դարձրեք ձեր ձայնը: Տեղեկացրեք CDSS-ին վերապատրաստման ծրագրի ազդեցության վերաբերյալ, օրինակ` CCA-ի (Խնամողների առաջխաղացման կենտրոն) IHSS-ը+ դասընթացը:

Close 

Sign-up to be added to our mailing list!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.